Jak fond funguje

Vklady jsou zajištěné investičním majetkem společnosti

Transparentní a bezpečný systém

Alternativní investiční fond ANS nabízí transparentní a bezpečný systém zhodnocení prostředků, který je postavený na investici do movitých i nemovitých nástrojů a developerských projektů. Díky tomu vám dokážeme zaručit stabilní a nadprůměrný výnos. Vše je navíc garantované smluvně a zajištěné pořizovaným majetkem.

Základní informace

Vklady jsou obvykle fixované na 5 let. Po uplynutí této doby vám prostředky vrátíme nebo můžeme smlouvu obnovit.

Možný výnos
Vždy vám garantujeme výnos ve výši minimálně 10 % p. a.

Z historie fungování ANS FONDu ale víme, že obvyklý zisk je 12-15 % p. a.

A díky reinvesticím dokážeme zhodnocení navýšit až na 25 % p. a.

Výnosy vyplácíme měsíčně. Navíc vám neúčtujeme žádné vstupní poplatky ani poplatky za správu investice.
Pokud se fond naplní příliš rychle, správce fondu si vyhrazuje možnost pozastavit vstup nových investorů. A to až do doby, než prostředky fondu proinvestuje na nákup nových vozů. Zamezíme tím možnému neefektivnímu využití prostředků.

Co ovlivňuje výsledný výnos

Garantované zhodnocení získáte i v případě, že se objeví řada nepříznivých okolností najednou.

V běžných případech však stoupá výnos na 12-15 % p. a. Toto zhodnocení je složené z úroků hrazených klienty, poplatků za správu vozového parku, provizí od partnerské servisní sítě a z doplňkových služeb pro klienty.

Část získaných prostředků navíc reinvestujeme do dalších investičních příležitostí. Dokážeme tak výnosy zvýšit až na 25 % p. a.

Vzorový model reinvestic

Za každé období, kdy příjímáme investice, vzroste hodnota fondu o 20 000 000 Kč. Tyto prostředky použijeme k nákupu vozů, které poté pronajímáme koncovým klientům. Ti je následujících 5 let splácí.

Přibližný součet splátek, které od klientů při splácení částky 20 000 000 Kč dostaneme, je 485 000 Kč za měsíc. Od této částky pak odečteme měsíční výplatu úroků investorům a náklady na chod společnosti.

V tomto příkladu použijeme z měsíčních splátek 60 % (tedy 291 000 Kč) jako kapitál pro pořízení dalších vozidel.

Jakmile máme dostatečné množství prostředků, zakoupíme automobily, které poskytujeme klientům na splátky se 4letou splatností. Tato doba tedy vyprší ve stejný čas jako splátka původně pořízených vozů. A investorům tak vrátíme jejich kapitál přesně po smluvených 5 letech.

Právě díky reinvestování části získaných prostředků dosahujeme vyšších výnosů z původních vkladů. Zároveň tím eliminujeme případná rizika, která souvisí s možným propadem hodnoty majetku. Tedy se situací, kdy by automobily ztrácely hodnotu rychleji, než by se snižoval zůstatek jistiny.


V následujícím grafu vidíte, že v případě původního kapitálu 20 000 000 Kč spravujeme po prvním roce majetek v hodnotě 23 492 000 Kč.
envelopebookmarkstorechevron-downarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram